ANA SAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ+ EĞİTİMLERİMİZ+ İLETİŞİM
Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Nedir?

Acil durum eylem planının ne olduğu anlayabilmek için öncelikle acil durum kavramının belirlenmesi gerekmektedir. Acil durum; işletme çalışanları, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek veya işlerin durmasına, işletme faaliyetlerinin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına neden olabilecek, beklenmeyen şekilde ve istem dışı gelişen olaylardır.

Acil durum eylem planlaması ise; bir kurum, kuruluş veya işletmenin herhangi bir unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını engellemek, engellenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmek amacıyla hazırlanan, acil durum sırasında hangi personelin hangi görevleri üstleneceğinin önceden belirlendiği yazılı bir plandır.

Acil durum eylem planlaması, insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümünü beraber geçirdiği işyerleri için hayati önem taşıyan bir konudur. Tüm işverenler; yangın, deprem, tehlikeli madde olayları, sel ve su baskınları, aşırı sıcak veya aşırı soğuk, toplumsal olaylar, sabotaj ve patlama gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti çerçevesinde yapılan acil durum eylem planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek, işletme kaynak ve çalışanları değerlendirilerek hazırlanır. Acil durum eylem planı her olası tehlike durumuna cevap verecek şekilde ve esnek bir yapıda olmalı; planlama, tehlikelerin analizi, planın geliştirilmesi ve planın uygulanması aşamalarını içermelidir.

SERTİFİKA

ODES Katılım Sertifikası

İLGİLİ ALANLAR

#Acil Durum #Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planına Hazırlık

İşveren; iş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır. Uzmanlarımız; İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim, tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler. İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirir
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
  • Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar,
  • Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,
  • İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme, deprem, sel, sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.
Bu bölümler çerçevesinde haberli ve habersiz tatbikatlar yapılarak, acil durumlara karşı işletmenin bağışıklık kazanması sağlanır. Ancak unutulmamalıdır ki en önemli husus, işletme personelinin acil durumlara karşı gerekli bilinci kazanması ve soğukkanlı bir şekilde reaksiyon göstermeyi alışkanlık haline getirebilmesidir.

Siz de işletmenizin acil durumlara karşı daima hazır ve personelinizin bu konuda eğitimli olmasını istiyorsanız ODES Danışmanlığı tercih edin, Acil Durum Planı hakkında detaylı bir bilgi için bize danışabilirsiniz.

En Çok Alınan Eğitimlerimiz