ANA SAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ+ EĞİTİMLERİMİZ+ İLETİŞİM
Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi Nedir ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 no’lu İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında acil durumlarla mücadele edilebilmesi için işyerlerinin tehlike sınıfına, işletme büyüklüğüne ve yapılan işin niteliğine bakılmaksızın işyerlerinde; koruma, önleme, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularında uygun donanıma sahip ve bu konularda yeterli sayıda kişi görevlendirilmesi gerekmektedir. Görevlendirilen kişilere gerekli eğitimler aldırılmalıdır.

İşyerlerindeki personellerin ve özellikle işyerlerindeki yangınla mücadele ekiplerinin, olası bir yangın tehlikesinde en az zararla atlatılmasını sağlanması için; yangının sebepleri, olası yangın durumunda yapılması gerekenler, yangın söndürme maddeleri, yangın söndürme yöntemleri, tahliye ve benzeri konularda düzenlenen eğitimlere yangın eğitimleri denir.

SERTİFİKA

ODES Katılım Sertifikası

İLGİLİ ALANLAR

#Yangın Eğitimi #Yangın #Eğitim

YANGIN EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İşyerleri çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre yeterli sayıda Yangın Eğitimi almış çalışan bulundurmak zorundadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 11. maddesi yangın eğitimi hakkındaki düzenlemesi aşağıdaki gibidir;

MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

İşyerleri Yangınla Mücadele Eğitimi Alan Kaç Kişi Bulundurmalıdır ?

İşyrlerindeki Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik 11. maddesi uyarınca işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtilen sayıda yangın eğitimi almış yangınla mücadele elemanı bulundurmalıdır.

  • Az Tehlikeli İş Yerlerinde      50 çalışanda en az 1 kişi
  • Tehlikeli İş Yerlerinde            40 çalışanda en az 1 kişi
  • Çok Tehlikeli İş Yerlerinde   30 çalışanda en az 1 kişi

ODES Danışmanlık olarak deneyimli Yangın Eğitmenlerimizle acil durumlar için çalışanlarınıza yasal olarak zorunlu yangın eğitimlerini veriyoruz. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonrası yangın eğitimi sertifikası veriyoruz. Yangın Eğitimi vermenin tecrübesine ve birikimine sahibiz. Çalışanlarınızın yangın eğitimlerini kurumumuzda aldırabilirsiniz.

En Çok Alınan Eğitimlerimiz