ANA SAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ+ EĞİTİMLERİMİZ+ İLETİŞİM
Temel ISG Eğitimi

İş Güvenliği nedir?

İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

SERTİFİKA

ODES Katılım Sertifikası

İLGİLİ ALANLAR

#ISG #İş Güvenliği #Eğitim

Yasal dayanak

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

ODES Danışmanlık olarak ,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir. Temel İSG eğitimi az tehlikeli sınıflarda 8 saat, Tehlikeli sınıflarda 10 Saat ve çok tehlikeli sınıflarda 12 saatten az olmamak kaydıyla gerçekleştirilir.

1.Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlkyardım

3. Teknik Konuları

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma

Özel Durumlar

İş kazasına maruz kalan bir çalışan tekrar iş başı yapmadan önce İşten ayrılıp tekrar iş başı yapan bir kişi 6 aydan uzun süre işten ayrı kalmış ise eğitimi yenilenir.

ODES Danışmanlık olarak 7 gün 24 saat iş güvenliği eğitimi verebileceğimizi ve vardiyalı çalışmalarınızda sizlere kısmi süreli ve uzun süreli hizmetler sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

En Çok Alınan Eğitimlerimiz