ANA SAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ+ EĞİTİMLERİMİZ+ İLETİŞİM
Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri

İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

NEDEN İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ GEREKLİDİR?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamında da maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

SERTİFİKA

ODES Katılım Sertifikası

İLGİLİ ALANLAR

#Ölçüm Hizmetleri #Mühendislik Hizmetleri

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

Ölçümler, çalışma ortamı ve kişisel maruziyet olarak ikiye ayrılır. Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki iş hijyenini dikkate alırken, kişisel maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın gün boyu ne kadar sağlığını bozabilecek etkene maruz kaldığı belirler. Ölçümleri aşağıda bulabilirsiniz:

Çalışma Ortamı Ölçümleri

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam VOC Ölçümleri


Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

ODES Danışmanlık Uzman Makine ve Elektrik mühendisi kadromuzla en kaliteli hizmeti almanız için, firmanızdaki aydınlatma, gürültü, toz ve gaz ölçümleri en hassas şekilde yapmak için durmadan çalışıyor ve kullandığımız teknolojileri geliştiriyoruz. Ortam ölçümleri veren firmalar arasında bulunan ODES Danışmanlık sizlere Ortam Ölçümleri fiyatları hakkında bilgi verebilir. Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

PERİYODİK KONTROL

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER NELERDİR?

Periyodik test ve kontroller, makine veya iş ekipmanı kullanılan her işyerlerinde yapılması gereken ve makine mühendisi/teknisyeni gibi teknik personeller tarafından yapılması gereken rutin işlemlerdir. Makine ekipmanın periyodik kontrolüyle aynı arabaların servise alınması gibi, ekipmanın kullanım ömrünü uzatma ve olası kazaların engellenmesi sağlanır.

Periyodik Kontrollerİlgili yönetmeliklere göre İşverenin periyodik olarak ortam şartlarını akredite olmuş bir kurum tarafından tespit ettirmesi gerekmektedir. ODES Danışmanlık bu konuda size danışmanlık verebilir. İşyerinde bulunan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzereBasınçlı Kaplar ve Tesisatlar

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Buhar kazanları 1 Yıl TS 2025 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kalorifer kazanları 1 Yıl TS EN 12952-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Çelik gaz tüpleri – Dikişli TS EN 1803 standardında belirtilen sürelerde TS EN 1803 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Çelik gaz tüpleri – Dikişsiz TS EN 1968 standardında belirtilen sürede TS EN 1968 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde. TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, LNG vb.) (yerüstü) 10 Yıl EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, LNG vb.) (yer altı) 10 Yıl EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kullanımdaki LPG tüpleri TS 5306 ve TS EN 1440: 2008 + A1 : 2012 (EN) standartlarında belirtilen sürelerde TS 5306 ve TS EN 1440:2008 +A1:2012 (EN) standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar 1 Yıl EK-III, madde 2.1.’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Kompresör ve Hava tankları 1 Yıl TS 2025 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır. Kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.


Kaldırma ve iletme ekipmanları

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kaldırma araçları 3 Ay TS 10116 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) 1 Yıl Asansör Yönetmeliği ile Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 13015 +A1 ve TS EN 81–3 +A1 standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant 1 Yıl TS EN 13015 +A1 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılacaktır.
İstif Makinası (forklift, transpalet, lift) 3 Ay TS 10201 ISO 3184 ve TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.


Tesisatlar

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner 1 Yıl Elektrik tesislerinde topraklamalar, kuvvetli akım ve elektrik iç tesisleri, yönetmelikleri ve TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılacaktır.
Akümülatör, Transformatör 1 Yıl Üreticinin belirleyeceği şartlar kapsamında yapılacaktır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.
Ortam Ölçümleri, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller işyerinizde ki durumların tespiti, tespit sonrasındaki eksiklikleri iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz sizler için organize ederek işyerlerinizde tam anlamıyla etkin bir güvenlik sağlamaktadırlar. ODES Danışmanlık tarafından Periyodik Kotrolleri hakkında detaylı bir bilgi için bize danışabilirsiniz

En Çok Alınan Eğitimlerimiz