ANA SAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ+ EĞİTİMLERİMİZ+ İLETİŞİM
Risk Değerlendirmesi
ODES Danışmalık İstanbul’da iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmaktadır. ODES Danışmalık çözüm ortakları ile etkin bir hizmet ağı kurmuş olup Türkiye'nin her noktasına bu hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Risk Analizi Nedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

SERTİFİKA

ODES Katılım Sertifikası

İLGİLİ ALANLAR

#Risk değerlendirmesi #Risk

Risk Analizlerinin Hazırlanması

İşyerinde yürütülen çalışma sistemi sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenerek, tehlikeler sonucunda oluşabilecek riskler değerlendirilecektir. Bu aşamada yapılacak çalışmalar;

  • Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
  • Çalışma grubuna Risk Analiz Eğitimlerinin verilmesi,
  • Risk Analiz hazırlama formlarının verilmesi,
  • İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
  • İlerleyen aşamada revizyonların yapılmasıdır.

İşveren Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü Nedir?

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; "çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla, sağlık ve güvenliği sürdürmekle ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır." yapılmadığı takdirde çalışan istihdam ettiği her ay için hatırı sayılır bir para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda da belirtildiği gibi Risk değerlendirmesinin yapılmış olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişilere risk değerlendirmesi için ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle de yükümlüdür.

Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur?

  • İşveren veya işveren vekili,
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
  • İşyerindeki çalışan temsilcileri,
  • İşyerindeki destek elemanları,


ODES Danışmanlık olarak Risk Değerlendirmesi (Risk Analizi) raporu yapılırken; İşyeri SGK Sicil No ile İSG Kâtip Sistemi üzerinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi dışa görevlendirmesi yapılır. İşyerinde Tehlikeler belirlenerek Risk Değerlendirmesi tamamlanır. Böylelikle resmi bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünüz yerine getirilmektedir.

ODES Danışmanlık tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyerinizdeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tespit edecek ve size ayrıntılı bir risk analizi raporu sunacak. Risk değerlendirmesi; Risk analizi hakkında detaylı bir bilgi için bize danışabilirsiniz

En Çok Alınan Eğitimlerimiz